Privacy statement

Karnavalsvereniging De Grenszuukers verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De Europese privacywetgeving heeft ook impact op Karnavalsvereniging De Grenszuukers en Smokkelgat. Karnavalsvereniging De Grenszuukers zet zich in zich volledig te voldoen aan de richtlijnen. ˙

Privacy statement en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Karnavalsvereniging De Grenszuukers.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt Karnavalsvereniging De Grenszuukers persoonsgegevens?

Karnavalsvereniging De Grenszuukers verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Vrijwilligers van Karnavalsvereniging De Grenszuukers en aangesloten organisatieonderdelen (bestuur, commissies e.d.) dan wel voormalig vrijwilligers.
  • Mensen die interesse tonen in Karnavalsvereniging De Grenszuukers, waaronder (voormalig) sponsors en deelnemers aan evenementen of activiteiten zoals De Smokkelgatse Optocht.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De organisatie-onderdelen waarbij je je hebt ingeschreven of waar je een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Karnavalsvereniging De Grenszuukers persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden Karnavalsvereniging De Grenszuukers of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal lid of relatie van Karnavalsvereniging De Grenszuukers bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en (digitale) adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over je lidmaatschap. Maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van Karnavalsvereniging De Grenszuukers. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je contact met ons opnemen via info@grenszuukers.eu.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie en statistische analyses.

Verwerkt Karnavalsvereniging De Grenszuukers ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Karnavalsvereniging De Grenszuukers controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat Karnavalsvereniging De Grenszuukers met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen (bijvoorbeeld ledenadministratie) kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun rol en bijbehorende taken toegang toe moeten hebben.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Karnavalsvereniging De Grenszuukers gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Karnavalsvereniging De Grenszuukers mij verwerkt?

Wil je weten welke gegevens van jou, bij Karnavalsvereniging De Grenszuukers bekend zijn neem dan contact met ons op via info@grenszuukers.eu.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Karnavalsvereniging De Grenszuukers kun je terecht bij de secretaris van Karnavalsvereniging De Grenszuukers.

Afmelden

Karnavalsvereniging De Grenszuukers kan je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Karnavalsvereniging De Grenszuukers beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten is het mogelijk je in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp of van de betreffende organisatie. Indien je geen prijs stelt op informatie over de activiteiten waarvan je lid bent, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van je gegevens, kun je dit aan ons doorgeven. Wij zullen in dat geval de desbetreffende Commissie informeren, zodat zij als verantwoordelijke kunnen reageren op je verzoek.

Wijzigingen privacybeleid

Karnavalsvereniging De Grenszuukers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.