C.V. De Grenszuukers

Doelstelling (uit de statuten)

  1. De vereniging heeft tot doel de belangstelling voor het jaarlijkse carnavalsgebeuren te bevorderen alsmede de jaarlijkse carnavalsoptocht te organiseren.
  2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
    • het organiseren van diverse carnavaleske aktiviteiten;
    • de bij het carnaval betrokken personen en instellingen zoveel mogelijk inspraak te verlenen bij de organisatie en opzet;
    • functies en dergelijke zonder beperkingen open te stellen voor alle inwoners van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog.
  3. Voor het financieren van de diverse carnavaleske festiviteiten kunnen gedurende het gehele jaar aktiviteiten worden georganiseerd van de meest uiteenlopende aard.